Leerlingen

Beroepseisen
Als rietdekker moet je oog voor detail hebben en gevoel voor het materiaal riet ontwikkelen. Dit kun je alleen in de praktijk leren. Daarnaast heb je de noodzakelijke basiskennis en de juiste motivatie, waardoor je breed inzetbaar bent. Ben je graag buiten, heb je geen last van hoogtevrees en wil je met je handen werken, dan is rietdekker een goede keuze.

De leerweg
De opleiding duurt 2 jaar. Je volgt de competentiegerichte opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Tijdens de opleiding combineer je het leren en werken. Je gaat in totaal 8 weken per leerjaar naar school voor theorie- en praktijkonderwijs. De rest van de tijd werk je bij een erkend leerbedrijf/rietdekkersbedrijf op het dak. Naast de onderwijsovereenkomst, die je afsluit met het Deltion College, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst afgesloten met het leerbedrijf. Het RON wordt dus jouw werkgever.

Toetsing en diplomering
Tijdens de opleiding leg je 5 Proeven van Bekwaamheid af, waarin de praktijk wordt getoetst. Daarnaast doe je verschillende theorietoetsen. Als je alle Proeven van Bekwaamheid en toetsen met goed gevolg hebt afgelegd, krijg je het diploma.

Begeleiding en studievoorzieningen
Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Iedere student wordt begeleid door een loopbaanbegeleider. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je daarnaast gebruik maken van extra ondersteuning door het Studenten Succes Centrum van het Deltion College. Om zelfstandig te kunnen leren en samen met anderen opdrachten en projecten uit te kunnen voeren kun je gebruik maken van studielandschappen en het Media Informatie Centrum (MIC) te Zwolle. Door de kleinschalige opzet van het RON in Genemuiden blijkt dit echter niet vaak noodzakelijk.

Toelating
Wettelijk worden er geen speciale toelatingseisen gesteld. Je hebt echter meer kans van slagen als je in het bezit bent van:
  • diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg bij voorkeur sector Techniek
  • diploma Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent-niveau 1
  • overgangsbewijs van 3 naar 4 Havo
  • gelijkwaardig opleidingsniveau
Bij aanvang van de opleiding dien je passend werk te hebben bij een voor deze opleiding erkend leerbedrijf of hier op korte termijn zicht op te hebben. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens de intake komen eventuele vrijstellingen aan de orde. Ook kunnen extra ondersteunende activiteiten worden afgesproken.

Download:

hier het aanmeldingsformulier