Opzet van de opleiding

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Een groot deel van het programma is praktisch ingericht.
Je werkt in totaal 8 weken per leerjaar op school. De rest van het jaar werk je bij een rietdekker op het dak. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Een leermeester of begeleidend vakkracht bij het leerbedrijf begeleid je in de praktijk. Tijdens de theorie- en praktijklessen word je begeleid door leraren van het Deltion College. Je bent in dienst van een erkend leerbedrijf. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.fundeon.nl. en klik op “erkend leerbedrijf”.

De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Deze heb je nodig om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Het gaat er niet alleen om dat je wéét hoe het zou moeten, maar dat je het ook zo doet! Deze competenties heb je ook nodig om als burger in de maatschappij goed te kunnen functioneren. In de opleiding wordt hieraan, vooral in praktische situaties, veel aandacht besteed.

Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld; hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen. Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit een aantal leereenheden, waarin je de theoretische achtergrond van het rietdekken leert in combinatie met praktijkinstructies. De kerntaken zijn:

  • Zadeldak

  • Dak met hoek- en kilkepers

  • Dakdoorbrekingen

  • Onderhoud en reparatie

  • Specialistische handelingen

Het algemene onderdeel van de opleiding is:

Leren, loopbaan en burgerschap (o.a. Nederlands, functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, rekenen, een moderne vreemde taal)

Hierin zijn ook de volgende onderwerpen verwerkt: kwaliteitszorg, veilig en milieubewust werken (VCA), Nederlands-communicatie, samenwerken, omgaan met problemen, klantgerichtheid, wiskunde, natuurkunde, toegepaste mechanica en maatschappelijke vorming.